Šifra 12

Šifra 12 – Krtčí norou 9 – osada Lhotky

zadání šifry 12

Stručné řešení

Komentované řešení

  • Pozorování: Velká písmena KN9, 71 malých písmen. Velká písmena KN9 jsou devětkrát větší než ostatní. Velká písmena KN9 mají vyznačeny středy.
  • Pozorování: Mezi malými písmeny se vyskytují unikátní písmena K, R, T, C, I, N, O, R, O, U, 9. A to tak, že je možné určit pořadí čtení (zleva doprava).
  • Nápad: Překreslíme velká KN9 na fólii a přiložíme je na malá KN9. Zjišťujeme, že přiložená velká písmena překrývají vždy několik malých písmen. Ta ale nedávají dohromady smysluplnou tajenku.
  • Nápad: Totéž provedeme i s ostatními písmeny, tedy celým KRTČÍ NOROU 9.
  • Pozorování: Každá dvě sousední velká písmena KRTČÍ NOROU 9 se překrývají v právě jednom malém písmeni. Čteme tato průniková písmena v pořadí překrytí KRTČÍ NOROU 9 a dostáváme LES VYHLED Z. Západním směrem je les a místo rozhledu.

Komentáře

Text "krtci norou 9" sme

Text "krtci norou 9" sme našli ešte autorsky, vypozeranie samotného riešenia potom už išlo za pomoci autizmu, wishful thinkingu a Bechera z ploskačky :)

Nějaký výhled

Nějaký výhled se nad spojnicema "krtci norou 9" rýsoval, po nápovědě už to šlo přesně, jak je po psáno v řešení ;-)