Šifra 10V/10P

Šifra 10V/10P – Věty s křížením – vrchol 438 / vrchol 437

zadání šifry 10Vzadání šifry 10P

Stručné řešení

Uprostřed písmen v zadání se nachází slovo CÍL ohraničené souřadnicemi O, P, 6, 7. Tím je určen bod v mapě.

Komentované řešení

  • Pozorování: 15 vět na řádcích, každý řádek obsahuje 13 písmen. Abychom dosáhli stejné šířky textu i graficky, vepíšeme všechny řádky do čtverečkovaného papíru.
  • Pozorování: Všimneme si, že na dvou rovnoběžných diagonálách se vyskytují jen písmena O, respektive P. V šikmém směru kolmo k těmto diagonálám O a P se vyskytují číslovky šest (ŠEST ŠEST ŠE) a sedm (SEDM SEDM SE). Pozorování: Mezi přímkami danými samými O, samými P, nápisy ŠEST a nápisy SEDM se vyskytuje slovo CÍL. (V zadání se mohou vyskytovat i jiná slova, toto je však svojí polohou a významem důležité).
  • Pozorování/nápad: O, P, 6, 7 jsou souřadnice v mapě. Slovo CÍL určuje bod v mapě mezi sloupci O a P a mezi řádky 6 a 7. Tam se nachází lesní rybníky – výrazné místo.
  • Většina vět v textu více či méně napovídá všechny kroky postupu. „Koupel se kříží“ potvrzuje polohu cíle v jezírku.

Komentáře

Krásná šifra!

A hned po vlcích a lidech další nádherná šifra. Pěkná, samonávodná. A ten aha efekt, když jsme hledali místo na mapě! Super!