Šifra 9V/9P

Šifra 9V/9P – O vlcích a lidech – rozcestí Žárovka / kóta 370

zadání šifry 9Vzadání šifry 9P

Stručné řešení

Obrázky pojmenujeme větami obsahujícími pouze písmena římských číslic. Ze součtu hodnot v posledním obrázku určíme výšku vrcholu.

Komentované řešení

  • Pozorování: Obrázky psů/vlků a lidí. Obrázky nebo jejich části se opakují v celém zadání. U každého obrázku je číslo. Je třeba správně pojmenovat obrázky.
  • Pozorování: Hlava psů/vlků v této šifře vypadá podobně, jako hlava vlčího roucha v šifře 7V/8P. Jedná se o vlka.
  • Nápad: Během pojmenovávání jednodušších obrázků se ukazuje, že názvy obsahují pouze písmena IVLCDM, což jsou římské číslice. Také nápis CÍL je nápovědou. To značně zesnadní úkol pojmenování. Číslo u obrázku je tedy součet hodnot římských číslic v pojmenování obrázku. (Poznatek z testů: zapisujeme-li navrhovaná pojmenování, nápad přichází, vyslovit je nestačí.)
  • Nápad: Prací s hodnotami v podobných obrázcích je také možno dojít k římským číslicím. Například pátý a sedmý obrázek dávají rovnici 814 – 663 = 151 = CÍL.
  • Pojmenování obrázků: Lidi. Vlci. Vlci mlčí. Lidi cvičí. Vlci vidí. Vlci vidí cíl. Lidi v cíli. Vlci v cíli vidí cvičící lidi. Pohodové zadání naznačuje počet písmen v pojmenováních.
  • Pozorování: Poslední obrázek obsahuje otazník. Cílem bude zjistit hodnotu místo otazníku, která by mohla představovat výšku kóty. Hodnota posledního obrázku je 1680, stačí dopočítat hodnotu otazníku 1680 – 1242 = 438 – výška nedalekého vrcholu.

Komentáře

S poznatkom z testov

S poznatkom z testov nesúhlasíme, u nás vyriešené bez zapisovania čohokoľvek :)

Taky nesouhlasíme

Taky nesouhlasíme s poznatkem testerů, zapisovali jsme až výslednou větu. Tam nás trošku potrápilo, že VLCI V CÍLI VIDÍ: LIDI CVIČÍ nedalo použitelnou kótu, ale CVIČÍCÍ nám docvakli celkem rychle. Nádherná šifra!!!